בדיקת שליפה דיבל עוגן חץ לבטון סדוק MTP-X M12x110

AdonOganim
AdonOganim
Jun 03, 2019
(more info)
בדיקת שליפה עוגן חץ לבטון סדוק MTP-X M12x110 במגדלי M-Tower בבאר שבע. תוצאות הבדיקה : 5.2-5.4 טון שליפה.
ליותר פרטים על העוגן חץ MTP-X : https://www.adit.org.il/portfolio-item/mtp-x/
More From: AdonOganim
Related Videos
0 ratings
52 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Jun 03, 2019 Views: 52 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0