בדיקת שליפה לבורג בטון THDEX 7x60 בקיר פרקסט

בדיקת שליפה לבורג בטון THDEX 7x60 בקיר פרקסט בפרויקט מגדלי צעירים בצל אביב של חברות דניה סיבוס/מ.ש. אלומיניום. תוצאות הבדיקות שליפה : 2000 ק''ג.
ליתר פרטים על בורג בטון THDEX, נא לבקר באתר בכתובת :
https://www.adit.org.il/portfolio-item/thdex/
More From: yvesdelathouwer
Related Videos
0 ratings
35 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Aug 13, 2019 Views: 35 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0