בדיקת שליפה דיבל עוגן ניילון GL M10x50 בקיר בלוק יישן

בדיקת שליפה דיבל עוגן ניילון GL M10x50 בקיר בלוק יישן בפרויקט "רידיזיין" בחיפה. תוצאות הבדיקה : 275-300 ק''ג עם קידוח ללא דפיקה. 150 ק''ג עם קידוח עם דפיקה.
ליותר פרטים על דיבל עוגן ניילון GL :
https://www.adit.org.il/portfolio-item/דיבל
More From: yvesdelathouwer
Related Videos
0 ratings
26 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Aug 20, 2019 Views: 26 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0