בדיקת שליפה עוגן כימי דבק Chemfix200 עם מוט הברגה M12 בבטון יש

בדיקת שליפה עוגן כימי דבק Chemfix200 עם מוט הברגה M12 בבטון יש
ליותר פרטים על הדיבל כימי Chemfix200 :
https://www.adit.org.il/portfolio-item/chemfix200/
More From: yvesdelathouwer
Related Videos
0 ratings
47 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Jun 03, 2019 Views: 47 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0