Gurgen Dabaghyan - De Ari

bash
bash
Jan 01, 2021
(more info)
Gurgen Dabaghyan - De Ari
Music & lyrics: Gusan Bagrat
Arrangement: Garik Araqelyan
Director: Jor Meloyan
Video Production: "Meloyan Media House" LTD

Հայ աղջիկ սիրուն աղջիկ,
Քո սիրով ինձ մի տանջի,
Իմ կյանքը դու մաշում ես,
Չես խոսում ամաչում ես,
Մազեր ունես սաթի պես,
Շատ սիրուն սազում է քեզ։

Դե արի իմ նազելի, իմ սիրելի, իմ գովելի։

Գալիս ես անց ես կենում,
Չես խոսում նազ ես անում,
Երիտասարդի սերը,
Մի թող մնա թառամի,
Թե չէ ես կհեռանամ,
Կմնաս առանց յարի:

Դե արի իմ նազելի, իմ սիրելի, իմ գովելի։

Contact us:
Tumblr: https://www.tumblr.com/blog/gurgendab...
Facebook: https://www.facebook.com/GurgenDabaghyan
Instagram: https://www.instagram.com/gurgendabaghyan
Twitter: https://twitter.com/DabaghyanGurgen
VK: https://vk.com/gurgenda
Category:
More From: bash
Related Videos
1 rating
18 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (2) Sign in to post a comment
gertyeryertyeryer (6 months ago)
gertyeryertyeryer
0
and this is my song
why,why,why,why,why?
why,why,why,why,why?
why,why,why,why,why?
we are a world,that is great
water,law,many more
water,law,many more
but we dont nowe a ting
(but we proably do)
thats... how did pangia form?
well...
(takes a deep btearf)
well
a bunch on contrays formed
fihst was
probably usa
then aus
then erope
then more
and that was how pangiya formmmed
arbic:
لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا؟
لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا؟
لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا لماذا؟
نحن عالم ، هذا شيء عظيم
المياه والقانون وغيرها الكثير
المياه والقانون وغيرها الكثير
لكننا لسنا الآن شيئا
(لكننا نفعل ذلك بشكل استباقي)
هذا ... كيف تشكلت بانجيا؟
حسنا...
(يأخذ حفرة عميقة)
حسنا
تشكلت حفنة من الكوانت
كان fihst
ربما الولايات المتحدة الأمريكية
ثم aus
ثم ينفجر
ثم أكثر
وكانت هذه هي الطريقة التي تشكلت بها بانجيا
your lag:
ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን?
ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን?
ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን ፣ ለምን?
እኛ ዓለም ነን ፣ ያ በጣም ጥሩ ነው
ውሃ ፣ ሕግ ፣ ብዙ ተጨማሪ
ውሃ ፣ ሕግ ፣ ብዙ ብዙ
እኛ ግን ምንም አይነት ስሜት የለንም
(ግን እ
gertyeryertyeryer (6 months ago)
gertyeryertyeryer
0
engilsh:Armenian girl beautiful girl
Do not torment me with your love,
You are wasting my life,
You are not ashamed to speak,
You have hair like amber,
It suits you very nicely.

Come on, my dear, my beloved, my praiseworthy.

You come and you stand,
You do not speak gently,
The love of a young man
Do not let it wither,
Otherwise I will leave,
You will be left without a friend.

Come on, my dear, my beloved, my praiseworthy.
gertyeryertyeryer (6 months ago)
gertyeryertyeryer
0
@gertyeryertyeryer i used google traslate for the licycs
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Jan 01, 2021 Views: 18 Ratings: 1
Time: Comments: 2 Favorites: 1