בדיקת שליפה בבלוק פומיס לדיבל אוניברסלי GX-L M10x100 SS316

בדיקת שליפה בבלוק פומיס (של טרמודן) לדיבל אוניברסלי GX-L M10x100 SS316 בפרויקט ביד בנימין.
הדיבל החזיק מעל 270,500,280 ק''ג בשליפה
ליותר פרטים על דיבל GX- L
https://www.adit.org.il/portfolio-item/gx-l/
Tags:
More From: yvesdelathouwer
Related Videos
0 ratings
47 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Sep 08, 2019 Views: 47 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0