בדיקת שליפה בבטון לדיבל אוניברסלי GX-L M10x100 SS316

בדיקת שליפה בבטון לדיבל אוניברסלי GX-L M10x100 SS316 בפרויקט חריש של מליבו
הדיבל החזיק מעל 770 ק''ג בשליפה
ליותר פרטים על דיבל GX- L
https://www.adit.org.il/portfolio-item/gx-l/
Tags:
More From: yvesdelathouwer
Related Videos
0 ratings
20 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Sep 26, 2019 Views: 20 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0