בדיקת שליפה בורג בטון PS 7.5x100 SS316 על ידי מכון התקנים

בדיקת שליפה בורג בטון PS 7.5x100 SS316 על ידי מכון התקנים עד 1360 ק''ג בבאר שבע
ליותר פרטים על בורג בטון PS :
https://www.adit.org.il/portfolio-item/ps-psz/
More From: yvesdelathouwer
Related Videos
0 ratings
27 views
Want to add this video to your favorites?
Sign in to VidLii now!
Want to add this video to your playlists?
Sign in to VidLii now!
Want to add flag this video?
Sign in to VidLii now!
Video Responses (0) Sign in to make a video response
This video doesn't have any video responses!
Text Comments (0) Sign in to post a comment
This video has no comments yet!
Sign up for a free account, or sign in to post a comment.
Date: Sep 16, 2019 Views: 27 Ratings: 0
Time: Comments: 0 Favorites: 0